Túi cuộn xé không lõi

  Là một Công ty hàng đầu trong công nghệ sản xuất bao bì nhựa, lĩnh vực hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm:  - Sản xuất bao bì, túi HD, PP, PE và các sản phẩm thuộc ngành nhựa;  - In ấn bao bì, bạt trên mọi chất liệu (Trừ loại nhà

Xem thêm …

Túi cuộn xé có lõi

  Là một Công ty hàng đầu trong công nghệ sản xuất bao bì nhựa, lĩnh vực hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm:  - Sản xuất bao bì, túi HD, PP, PE và các sản phẩm thuộc ngành nhựa;  - In ấn bao bì, bạt trên mọi chất liệu (Trừ loại nhà

Xem thêm …

Túi xốp sọc & trơn

  Là một Công ty hàng đầu trong công nghệ sản xuất bao bì nhựa, lĩnh vực hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm:  - Sản xuất bao bì, túi HD, PP, PE và các sản phẩm thuộc ngành nhựa;  - In ấn bao bì, bạt trên mọi chất liệu (Trừ loại nhà

Xem thêm …

Túi xốp đen

  Là một Công ty hàng đầu trong công nghệ sản xuất bao bì nhựa, lĩnh vực hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm:  - Sản xuất bao bì, túi HD, PP, PE và các sản phẩm thuộc ngành nhựa;  - In ấn bao bì, bạt trên mọi chất liệu (Trừ loại nhà

Xem thêm …

Túi xốp có quai & xốp hột xoài

  Là một Công ty hàng đầu trong công nghệ sản xuất bao bì nhựa, lĩnh vực hoạt động của công ty chúng tôi bao gồm:  - Sản xuất bao bì, túi HD, PP, PE và các sản phẩm thuộc ngành nhựa;  - In ấn bao bì, bạt trên mọi chất liệu (Trừ loại nhà

Xem thêm …

1 2 3 5